Mis on internetiturundus ja kuidas see töötab?

Selle lehekülje eesmärgiks on rääkida lahti need märksõnad ja tegevused, mis on seotud internetilehe optimeerimise ja internetilehe turundamisega, millised on need peamised tegevused, mida hõlmab endas internetiturundus. Juhul, kui sul on tekkinud siin kirjeldatud märksõnade kohta täiendavaid küsimusi või ettepanekuid, siis ära kõhkle ja võta ühendust!

Märksõnade analüüs

Üks põhilisematest tegevustest, kuidas internetikeskkonda märgatavaks muuta, on valida õiged märksõnad ning need tööle panna. On levinud arvamus, et märksõnadeks võib sisetunde järgi valida oma teenuse või tootega seonduvad sõnad ja need siis lehel tööle panna. Enne lõpliku märksõnade kogumi kinnitamist võiks siiski teha eeltööd. Kõige efektiivsemaks tööriistaks eeltöö tegemisel on otsingumootorid ise. Tuleks jälgida, milliseid märksõnu ja fraaes internetikasutajad tegelikult otsimootorites kasutavad, et vajalikku infot leida. Töö märksõnadega ei ole ühekordne tegevus, vaid aegajalt peaks seda listi üle vaatama ja vajadusel värskendama.

Konkurentide analüüs

Et panna ennast eelisolukorda, selleks võib teha põhjalikuma analüüsi selle kohta, mida teevad konkurendid vastavalt otsimootorite tulemustele. Võib uurida, millied on nende konkurentide linkimise iseärasused ja milliseid märksõnu nad kasutavad. Konkurentide strateegiaid võib enda kasuks tööle panna. Jälgides perioodiliselt nende strateegiaid, võib oma tegevust internetilehe optimeerimisel oma positsiooni parandada.

Strateegia arendamine otsingumootorites

Kui märksõnad on üle vaadatud ja konkurentide tegevus analüüsitud, siis seatud eesmärkide saavutamiseks on mõistlik teha samm-sammuline plaan. Ehk oma tegevust peaks hakkama mõõtma. Mõistlik oleks seda teha kas iga kuu või kvartaalselt. Kampaaniate puhul loomulikult tihedamini.

Internetilehe sisu analüüs

Ainuüksi märksõnadest internetilehe koodis ei piisa. Paremaid tulemusi annab ka see, kui internetilehekülje tekstis on märksõnu ja fraase, mis kattuvad koodis olevate märksõnade ja fraasidega. Sellepärast on internetilehe teksti kohendamine tulemuslikkuse saavutamiseks ülimalt oluline tegevus.

Linkimine

On tõsi, et mida rohkem viiteid on erinevatelt internetilehekülgedelt oma enda internetilehele, seda suuremaks kujuneb oma enda internetilehe külastatavus. See tegevus hõlmab endas erinevatesse veebikataloogidesse registreerimist, lisaks registreerimist nišikataloogidesse ning võimalusel oma valdkonnaga seotud portaalidesse, internetikeskkondadesse. Ka näiteks osalemine foorumites, artiklite avaldamine uudisteportaalis, lisades viited oma internetilehele, on linkimine. Linkimine on järjepidev protsess, see ei toimu ühe või kahe tööpäevaga, vaid järjepidevalt.

Monitoorimine ja parendamine

Eelnevale tegevusele järgneb perioodiline monitooring. Et mõista oma tegevuse kasumlikkust, selleks tuleks oma positsiooni võrrelda alguses seatud eesmärkidega. Igakuiselt või kvartaalselt kokkuvõtete tegemisel on hea jälgida oma töö viljakust. Statistika annab head juhised, kuidas edaspidi oma tegevust parandada.

Otsimootoritele optimeerimine

(‘Search Engine Optimization’ ehk SEO)

Optimeerimine otsimootoritele aitab tõsta internetilehekülje leitavust otsingumootorites loomulikul viisil. Mida kõrgemale kohale otsingumootoris lehekülg ilmub, seda otsimootori sõbralikumalt on see lehekülg loodud. Uuringud näitavad isegi, et loomulikul teel tulemustele klikkimine on tunduvalt suurem kui makstud positsioonidel ilmuvatele lehekülgedele klikkimine. Just sellepärast on oluline sihtida end pingereas võimalikult kõrgele.

Otsimootori turundus

(‘Search Engine Marketing’ ehk SEM või ‘Paid Search Marketing’ ehk PPC)

Otsingumootorites on võimalik oma positsiooni parandada ka tasulisel teel. Selleks on loodud otsingumootorite endi poolt programmid, mis üldjuhul maksavad täpselt nii palju, kui palju promomisel olevale leheküljele klikitakse.

Kasutajasõbralik veebi ülesehitus

Tihtipeale juhtub seda, et internetilehekülg näeb väga kena välja, disainile on tublisti investeeritud, kuid seda ilu märkavad vähesed külastajad, sest arvestatud ei ole internetilehekülje kasutajasõbralikkusega, otsimootorisõbralikkusega.

Sotsiaalse meedia turundus

Sotsiaalne meedia on inimeste igapäevasest suhtlemisharjumustest haaranud üsna tubli tüki. Kuna ettevõtete juhid, kommunikatsioonijuhid või turundusjuhid tihtipeale ise ei pruugi kõikide uusimate trendidega kursis olla, siis jääbki märkamatuks kui efektiivselt on võimalik oma kaubamärgi märgatavust ja tuntust sotsiaalse meedia kaudu tõsta. Turundus sotsiaalmeedia portaalides aitab parandada oma imagot, ehitada üles brändi, arendada dialoogi olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, tõsta veebilehe liiklust.

Olen kuulnud mitmetelt suuremate ettevõtete turundus- ja kommunikatsioonijuhtidelt eelarvamusi sotsiaalse meedia suhtes. Justkui need on mõeldud vaid õpilase eas noorukitele ning ükski ettevõtte profiiliga seonduv sihtgrupp seal ei liigu. Eelarvamused tulevad tavaliselt teadmatusest. Oleks viimane aeg end sotsiaalse meedia imepärase maastikuga kurssi viia.

Blogi turundus

Kui tavalise internetilehekülje sisu muutub üsna harva, tavaliselt ilmuvad aegajalt uued uudised, siis blogi on suurepärane viis, kuidas oma internetilehekülge muuta värskene, millega kaasneb ka positiivne tähelepanek otsingumootorite poolt.

Online suhtekorraldus

Online suhtekorraldus tähendab peaasjalikult teadmist, kus sinu ettevõtte sihtgrupp internetis igapäevaselt oma aega veedab. Kui see teadmine on käes, siis tuleb leida viisid, kuidas nende tähelepanu endale võita ning aidata neil internetikeskkonnas leida just seda õiget kohta, mida nad otsivad – näiteks oma enda teenuseid ja tooteid tutvustavat internetikeskkonda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *